Jak zostać członkiem PTA?

Statut Polskiego Towarzystwa Angiologicznego stanowi:

I. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy - które popierają cele Towarzystwa oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji jego celów
II. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz oraz specjalista nauk podstawowych zainteresowany angiologią, który:
Zapraszamy do składania deklaracji członkowskich osobiście do Zarządów Oddziałów.
Jeśli oddziały terenowe nie zostały jeszcze utworzone, można składać deklaracje bezpośrednio do Zarządu Głównego. W takim wypadku wypełnione deklaracje (wzór do ściągnięcia poniżej w formacie PDF) należy doręczyć osobiście,mailowo, listownie  na adres:


Kliknij na ikonkę i pobierz dokument
deklaracja członkowska do pobrania
 
 
Biuro Zarządu Głównego PTA

Klinika Angiologii
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 
email: pta@angio.pl
telefon: +48 604 119 099

Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 100,00 zł.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN)
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
ING Bank Śląski


Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, iż decyzją członków PTA podjętą na Walnym Zgromadzeniu Członków PTA w Zakopanem w dniu 31.05.2019 roku, podwyższona została składka członkowska od 2020 roku do kwoty 100,00zł.
Uprzejmie proszę o uzupełnienie kwoty składki osoby, które już przelały składkę w wysokości 40,00zł z adnotacją "uzupełnienie składki 2020r."

Z wyrazami szacunku,
Skarbnik PTA
Andrzej Wojtak
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz