Ważne linki

Miedzynarodowa Unia Angilogiczna  -  www.angiology.org

European Society for Vascular Medicine - http://www.vas-int.net/

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - https://www.ptkardio.pl/

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - https://cukrzyca.info.pl/

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego - https://nadcisnienietetnicze.pl

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej - www.ptchn.pl

Polskie Towarzsytwo Flebologiczne - www.ptf.org.pl

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran - http://ptlr.org.pl/

European Society for Vascular Surgery - http://www.esvs.org

Society foe Vascular Surgery - https://vascular.org

Czasopisma:

Acta Aniologica - https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica

Angiology - http://journals.sagepub.com/home/ang

Vasa European Journal of Vascular Medicine - https://us.hogrefe.com/products/journals/vasa

International Journal of Angiology - https://www.thieme.com/books-main/surgery/product/2176-international-journal-of-angiology

Journal of Vascular Surgery - https://www.jvascsurg.org/

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery - https://www.ejves.com/

Vascular and Endovascular Surgery - http://journals.sagepub.com/home/ves

Journal Of Vascular Surgery Venous And Lymphatic Disorders - https://www.jvsvenous.org/

Annals Of Vascular Surgery  - https://www.annalsofvascularsurgery.com/

Phlebologycal Review - https://www.termedia.pl/Journal/Phlebological_Review-76

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz